định kiến hàng việt nam

Quan niệm về hàng Việt Nam Xóa bỏ định kiến như thế nào

Sau 6 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỷ lệ người tiêu dùng được hỏi biết đến hàng Việt từ 30% đã tăng lên đến 90%. Bộ Công Thương cho biết, người tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, thay more »