Định Kiến Xã Hội

Áp lực đến từ xã hội đối với những nữ tri thức

Định kiến của xã hội về nhóm nam giới hay nhóm nữ giới thường được gọi là định kiến giới. Định kiến giới được hiểu là thái độ có sẵn của xã hội nhìn nhận không đúng về khả năng, về tính cách mà nam giới hoặc nữ giới nên có, hoặc không nên có; more »

Tìm hiểu về định kiến xã hội

Mặc cho đám bạn lả lơi lôi kéo, bia bọt chúc tụng làm quen với giai nhân. Tôi một mình cầm mic nghêu ngao những câu hát quen thuộc trong bài hát “CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI.” Tôi hát khá tốt và đã từng kiếm tiền từ việc ấy. Nếu tôi có vẻ ngoài của more »

Trước khi xây dựng một xã hội bình đẳng cần phải phá vỡ khuôn mẫu về giới

Sở dĩ có những hình mẫu tiêu cực được dựng lên nhằm đe dọa những người đàn ông và phụ nữ rằng họ không được đi ngược với những khuôn mẫu đã được xây dựng và định hình. Nếu đi ngược lại, họ sẽ trở thành những thành phần tiêu cực và bị lên án more »

CÁC QUAN ĐIỂM ĐƯA RA VỀ ĐỊNH KIẾN VÀ HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI

Những quan điểm như thế quyết định đến việc hiểu đối tượng của bộ môn. Theo Marshall (1998), có ba quan niệm về đối tượng của xã hội học. Quan niệm thứ nhất, đối tượng của xã hội học là cấu trúc xã hội, tức là những khuôn mẫu của quan hệ xã hội tồn more »

KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI BIẾN ĐỔI THẾ NÀO QUA CÁC NĂM

Trên bình diện quản lý xã hội, qua sự thay đổi trong các nội dung điều, khoản của Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2000 so với nội dung trước khi sửa đổi có thể thấy được những biến đổi trong thiết chế xã hội đặc biệt này trước và sau đổi more »

Khái niệm về định kiến xã hội trong thời hiện đại

Trong cuộc sống hàng ngày, định kiến cũng thường xuyên xuất hiện. Chẳng hạn, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn là hiện tượng phổ biến trong quan niệm của những người dân Việt Nam. Hơn thế nữa, một loạt các hiện tượng xã hội đang đặt ra mà chúng ta cần phải giải more »