định kiến về gia đình

KHUÔN MẪU GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN ĐẠI BIẾN ĐỔI THẾ NÀO QUA CÁC NĂM

Trên bình diện quản lý xã hội, qua sự thay đổi trong các nội dung điều, khoản của Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2000 so với nội dung trước khi sửa đổi có thể thấy được những biến đổi trong thiết chế xã hội đặc biệt này trước và sau đổi more »