rào cản ngoại ngữ

Những định kiến nào đã làm rào cản người lớn chinh phục tiếng Anh

Khoảng năm 2007, cư dân mạng đã truyền tai nhau trường hợp ông cụ U70 bán bưu thiếp “nói tiếng Anh như gió” nhờ xem phim Mỹ. Thực tế tuổi tác không quan trọng, chỉ khi ta rèn giũa tiếng Anh thường xuyên thì “sắt mới mài thành kim”. Cùng với sự phát triển và more »