định kiến và kinh doanh

Doanh Nghiệp Trẻ Thất Bại chính là vì Những Định Kiến Tâm Lý sau

Định kiến trong thừa nhận một thực tế (Confirmation Bias) – Chúng ta chỉ lắng nghe hay tập trung vào những thông tin có khuynh hướng giúp chúng ta củng cố niềm tin của mình vào một đề tài hay ý tưởng nào đó. Chẳng hạn các công ty mới được thành lập trong lĩnh more »