gia đình bất hòa

Anh em chúng tôi bị ruồng bỏ chỉ vì mẹ chăm con rơi của cha quá mức

Những ngày tháng khủng khiếp đó, tôi đã trải qua khi phải vạ vật ở công viên, rồi năn nỉ xin làm phụ việc ở một quán ăn. Cũng nhờ vậy, tôi gặp được một gia đình tốt bụng, họ giúp đỡ tôi học phí, chỗ ở và giới thiệu cho một công việc bán more »