tình yêu và định kiến

Chỉ vì định kiến vùng miền mà Bố mẹ quyết tâm phản đối tình yêu

Nếu không thuyết phục được, trong khi cả 2 gia đình đều không đồng ý thì bọn em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Bởi nếu thế cả 2 sẽ rất đau khổ, tuy nhiên, thực sự bọn em rất muốn ở bên nhau. Bản thân em chỉ muốn nghĩ theo chiều more »