kinh doanh đa cấp

Những định kiến về kinh doanh đa cấp và yếu huyệt của nó là gì

Đáng tiếc thay. Hệ thống MLM dành cho NPP quá đơn giản. Tất cả các khâu kế toán, quản trị, tài chính, marketing, nhân sự v.v… đều đã được dựng sẵn. NPP không phải quan tâm đến vấn đề đó. Đó là thế mạnh của MLM. Nhưng đó cũng là rào cản cho những người more »