sai lầm khi giao tiếp

Định kiến trong giao tiếp Vấn đề đã cũ nhưng luôn mới trong mọi thời đại

Rào cản lớn nhất khiến giao tiếp kém hiệu quả nằm trong chính bản thân người giao tiếp. Bạn không thể giao tiếp tốt khi bạn thấy mình yếu kém, hoặc khi bạn bị dằn vặt những lỗi lầm, thất bại của mình, những đau khổ trong quá khứ. Đó chính là bức tường cản more »

Nghệ thuật giao tiếp để thành công nếu xóa bỏ những định kiến này

Sự định kiến cũng có thể là sự phân biệt và kỳ thị. Nó bắt nguồn từ đâu? Từ việc không hiểu rõ đối tượng. Và sự không hiểu rõ bắt nguồn từ đâu? Vì trước khi hiểu, ta đã bắt đầu có những định kiến sẵn cho nó. Như câu “We hate some people more »