khái niệm Planning Poker

Tìm hiểu về định kiến trong công việc và khái niệm Planning Poker

Trong trường hợp này, người trưởng nhóm đó là người thực hiện tất cả công việc ước lượng này từ đầu. Cậu ta chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân mình, ước lượng nó, tự đánh giá các trường hợp có thể xảy ra, và tất nhiên là không trao đổi với 3 người kia. more »