kì thị miền trung

Đã đến lúc cần thay đổi những quan niệm về Kỳ thị vùng miền

Ai cũng có ưu, khuyết điểm. Chồng tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Nhưng tôi chỉ muốn lấy một ví dụ để mọi người thấy rằng, không phải đàn ông Thanh Hóa nào cũng không tốt. Họ cũng có rất nhiều điểm tốt cần được học hỏi. Cách sống của một người không more »