xóa bỏ định kiến người già

Chung tay chăm sóc và xóa bỏ định kiến về người cao tuổi

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nêu rõ, tuổi thọ cao là thành tựu của y khoa và kết quả của phát triển kinh tế – xã hội về nhiều mặt, không phải là gánh nặng của xã hội hay của nền kinh tế. Vì vậy, toàn xã hội hãy cam kết đảm bảo cho cuộc more »